Please enable JS

Programi

Ndërkombëtarizimi

Tërheqja e investitorëve ndërkombëtarë është një kërkesë thelbësore për një komb që dëshiron të forcojë ekonominë e tij dhe të rrisë Produktin e Brendshëm Bruto.

Shqipëria paraqet elemente të rëndësishme që janë tërheqëse për investitorë të huaj potencialë të tillë si:

  • pozicioni strategjik interesant (është baza për të hyrë në Ballkan nga Evropa);
  • mundësi investimi në sektorë që, në vende të tjera të botës, janë të ngopur (turizmi, energjia, transporti, infrastruktura, telekomunikacioni, ndërtimi, bujqësia);
  • infrastruktura në zhvillim të shpejtë dhe të vazhdueshëm (me theks të veçantë në rrugët e transportit);
  • kosto konkurruese e punës;
  • sistem konkurrues i taksave;
  • burokraci e shkathët dhe e shpejtë për hapjen e një biznesi.

Kritika të mundshme

Kompanitë, për të zhvendosur biznesin e tyre dhe për të investuar në Shqipëri, duhet të mbështeten në konsulentë (profesionistë, kompani konsulence dhe shoqata tregtare) që njohin sistemin ekonomik, ligjor, fiskal, politik dhe social të Shqipërisë dhe që mbështesin investitorët.

Shqipëria, për të garantuar sigurinë e investitorëve, duhet të shmangë që ata të ndihmohen nga subjekte të pakualifikuare dhe jo serioze.

Ngarkim...