Please enable JS

Kush jemi

Kush jemi

BICC, Qendra Ballkanike për Certifikimin e Inovacionit, është një Organizëm Certifikues, i krijuar nga bashkëpunimi midis Italisë dhe Shqipërisë dhe, posaçërisht ndërmjet BLG Balcan, Qendrës Kërkimore dhe Studimore të Liqeneve dhe Q-Aid.

BLG Balcan, është një organizatë e themeluar në vitin 1997 me qëllim të ofrimit të ndihmës për ato kompani italiane, të cilat po hyjnë në procesin e ndërkombëtarizimit dhe që synojnë të marrin investime në kompani të huaja.

Pika e takimit me Qendrën e Kërkimeve dhe Studimeve të Liqeneve qëndron pikërisht në mundësinë e ofruar nga BLG për të mbështetur edhe kompanitë italiane apo kompanitë e kontrolluara në BE që zhvillojnë investime në fushën e prodhimit në inovacione dhe kërkime në kompani jashtë Bashkimit Evropian. Bashkëpunimi në kuadër të sindikatës me partnerin tjetër Q-Aid qëndron në nevojën për të vërtetuar në mënyrë efektive dhe institucionale procesin e trajnimit, certifikimit dhe kontrollit të të gjitha subjekteve private (profesionistë, kompani konsulente dhe shoqata tregtare) që kryejnë aktivitete promovuese.

CRSLaghi - Qendra Kërkimore dhe Studimore e Liqeneve, në fakt, është një organizëm i krijuar në 2017, si një degë e Shkollës së Lartë Carolina Albasio të Castellanza, regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Kërkimeve të MIUR dhe certifikuar nga Unioncamere si Qendër e Transferimit të Teknologjisë 4.0.
Aktivitetet kryesore të CRSLaghit janë të përqendruara në dy makro-zona, të cilat kanë të bëjnë me projektet e Kërkimit dhe Zhvillimit nga njëra anë, dhe me Masterat e promovuar nga Shkolla e Biznesit nga ana tjetër.

Përmes degës së saj, CRSLaghi synon të promovojë iniciativa sipërmarrëse me një përmbajtje të lartë të inovacionit për të shfrytëzuar rezultatet e kërkimit shkencor, gjithashtu me qëllim të zgjerimit të potencialit të sistemit kërkimor universitar dhe zhvillimit të mundësive të reja të trajnimit.

Së fundi, Q-AID është një Organizëm Certifikimi i pavarur, i krijuar në vitin 2009 me qëllim që t'u ofrojë kompanive shërbime certifikimi për sistemet e menaxhimit, certifikimin e produkteve dhe certifikimin e aftësive. Falë një organizimi të brendshëm me profil të lartë teknik dhe një rrjeti auditorësh me përvojë dhe të kualifikuar, Q-AID ofron shërbime transparente dhe të besueshme në përputhje me etikën profesionale.

Qëllimi i Q-Aid është të mbështesë kompanitë në proceset e fitimit të aftësive të nevojshme për t'iu përgjigjur nevojave të klientëve duke kontrolluar proceset e tyre dhe duke përmirësuar performancën e tyre.

Q-AID vepron në përputhje me standardet evropiane për Organizmat e Certifikimit dhe me Udhëzimet Ndërkombëtare të IAF. Është një organizëm i akredituar sipas standardit ISO 17021: 2015 për certifikimin e sistemeve të menaxhimit, sipas standardit ISO 17024: 2012 për certifikimin e personave dhe sipas standardit 17065: 2012 për certifikimin e produkteve, proceseve dhe shërbimeve.

Ngarkim...