Please enable JS

Ekspertit të Autorizuar EIK

Ekspertit të Autorizuar për Ndërkombëtarizimin e Kompanive - EIK

Për të kapërcyer pikat kritike të vërejtura, është e nevojshme të futet në Shqipëri figura e Ekspertit të Autorizuar për Ndërkombëtarizimin e Kompanive - "EIK", I VETMI subjekt i autorizuar kombëtar për të ndihmuar dhe këshilluar investitorët ndërkombëtarë që duan të zhvendosin biznesin e tyre në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend.

Objektivi

Krijimi i një regjistri të vetëm, në nivel kombëtar, të profesionistëve, kompanive të konsulencës dhe shoqatave që kanë marrë titullin e EIK dhe që për këtë arsye janë subjektet e vetme të autorizuara për të kryer aktivitetet e promovimit të ndërkombëtarizimit në Shqipëri.

Ngarkim...